3

Kjærleik gjer klok Ringsakeroperaen og 20 fingre presenterer

RingsakerOperakor og «20 fingre» priser kjærligheten med Liebeslieder Waltzer av Brahms og andre vakre stykker om kjærlighet. Konsertens tittel er siste strofe av Haldis Moren Vesaas vakre dikt «Lyset».

_
_
_