Mjøsa – et kunstprosjekt - Åpning Galleri Fjordheim

Offisiell åpning – Mjøsa – et kunstprosjekt

12 kunstnere - 7 kommuner - 7 dager!

Et kunstprosjekt med fokus på Mjøsa som geografisk, miljømessig, historisk, kulturelt og sosialt fenomen.

En ny åpning hver dag hele uka. Lørdag den 15.september er det offisiell åpning av kunstverk i Gjøvik kommune.

 

Program – Gjøvik kommune

Åpning Galleri Fjordheim
Kl. 12.00 Åpning av Anna Østerbergs utstilling “Handling”. Musikalsk innslag. Enkel servering


Åpning Hunnselva
Kl. 14.00 Åpning av Ansgar Ole Olsens skulptur “Protese og visir”. Spasertur til Kultur- huset ca. kl. 1450.


Program i Kulturhuset
Kl. 15.00 Gjøvik kommune viser historiske bilder/evt. Filmklipp fra inspirasjonskildene til begge kunstverk. Presentasjon av idéskissen til skulptursti langs Hunnselva, inkludert visning av en dronefilm. Gratis inngang.

Om verkene

Handling - Anna Charlott Österberg

Österberg er tekstilkunstner og hennes kunstverk tar utgangspunkt i kvinner og Mjøsaksjon. Hun arbeider med stoff som har ligget i Mjøsa gjennom ett år. Med et tydelig kvinneperspektiv benytter hun badedraktsformen til å synliggjøre både sårbarhet og styrke. Kvinnene som sto fram i Mjøsaksjonen på 1970-tallet er tilstede som assosiasjonsbunn i flere av hennes broderier.

Hun viser broderiene i utstillinger på Galleri Fjordheim, Gjøvik i perioden 15.–23.9.2018.

Protese og Visir – Ansgar Ole Olsen

Olsens skulpturer, Protese og Visir, bruker stein fra Mjøs-strendene til å vise skulpturelle uttrykk for reparasjon eller beskyttelse, uttrykk for forsøk på å overleve i en verden der produksjonen utgjør en fare for eller er direkte ødeleggende for omgivelsene. Steiner som ikke er endret av menneskelig aktivitet har fått et visir til beskyttelse, mens steiner som er endret, har fått en protese.

Hans skulptur er plassert ved Mjøskanten ved Hunnselva. Verket skal i utgangspunktet stå i to år.

Om prosjektet:

Mjøsa – et kunstprosjekt begynte våren 2016 og avsluttes høsten 2018. Tolv kunstnere har skapt kunstverk hvor

Mjøsa spiller en viktig rolle. Initiativet til prosjektet kom fra kunstner Egil Martin Kurdøl fra Lillehammer.

Kunstprosjektet har utviklet stedskunst av høy kvalitet med Mjøsa som utgangspunkt. Prosjekteierne, Oppland og Hedmark fylkeskommuner, ser det som verdifullt at det fokuseres på Mjøsa som geografisk, miljømessig, historisk, kulturelt og sosialt fenomen.

Følg prosjektet i sosiale medier:

Egen blogg: https://kulturnett.oppland.org/mjosaetkunstprosjekt/

Arrangement Facebook: https://www.facebook.com/events/170888143579499/

Instagram: https://www.instagram.com/mjosaetkunstprosjekt/

_
_
_