Flere Farger Toten - Gjøvik

I tidsrommet november 2018 til oktober 2019 skal store og små innbyggere fra Gjøvik kommune og Østre Toten og Vestre Toten kommuner øve inn og sette opp en stor og fargesprakende forestilling med deltagere som representerer flere av de ulike nasjonalitetene som er bosatt i kommunene. Høsten 2018 og våren 2019 samlet vi inn sanger og danser fra hele verden på Toten og Gjøvik, og dette materialet skal vi bruke som grunnlag for forestillingens repertoar.

Målet med en forestilling som Flere Farger Toten - Gjøvik er å gi innbyggerne økt kunnskap og bevissthet om ulik tradisjonskultur som folk bærer med seg, samt skape begeistring, stolthet og bevissthet om alt det positive et flerkulturelt samfunn fører med seg. Det er kulturavdelingene i Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten som står bak prosjektet.
_
_
_