1

Alle har sin egen historie

Alle mennesker har sin egen historie, sine egne erfaringer, sin egen identitet. I alle minoritetsgrupper finnes det et mangfold. Det er med andre ord mange måter å være skeiv eller muslim eller funksjonshemmet på. Det er jo ikke sånn at om du kjenner en fra Gjøvik, kjenner du alle fra Gjøvik.

Men hvordan skal vi tenke og jobbe mot alle former for diskriminering, uten å glemme det enkelte menneskets særpreg og egne erfaringer? Hvordan finner vi fellesnevnerne blant oss mennesker?
Hasti Hamidi er 33 år, har vokst opp i Oslo, med bakgrunn fra Iran. I dag jobber hun i KFUK-KFUM Forandringshuset, hvor hun er prosjektkoordinator for mangfold og integrering. Dessuten er hun organisatorisk leder for Salam, en organisasjon som kjemper mot islamofobi, rasisme og homofobi.

I forbindelse med Internasjonal uke har vi invitert henne til Gjøvik bibliotek og litteraturhus for å snakke om minoriteter, mangfold og muligheter.

Gratis adgang, men hent gjerne ut billett på forhånd, av hensyn til smittevern.

_
_
_