Norsk Akevittfestival 2017 Akevittfestival - Akevittsti

Ferden starter på Taket på PI, der du blir ønsket velkommen av Halvor Heuch som er særlig kjent som destillatør av akevitt.
Det kongelige hoff kunngjorde 14. april 2010 at kongen har utnevnt Heuch til ridder av 1. klasse av St.Olavs Orden for hans innsats «for norsk matkultur og akevitt-tradisjon.»

Deltakerne deles opp i tre grupper og går tre forskjellige ruter.

_
_
_