Vedrørende offentlige tilskudd til arrangører og kulturinstitusjoner

Regjeringen og Innlandet fylkeskommune vil ikke kreve tilbake tilskudd til arrangementer som blir avlyst som følge av myndighetenes tiltak for å hindre spredning av Covid-19. Innlandet fylkeskommune foreslår også å utbetale vedtatte bevilgninger.

Mange arrangementer har blitt avlyst som følge av tiltakene regjeringen har lagt fram for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset. Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja har derfor bedt Kulturdepartementet om å ikke kreve tilbake midler fra arrangører som har mottatt offentlige tilskudd og som nå ikke får gjennomført arrangementene. Randi Langøigjelten, kultursjef i Innlandet fylkeskommune, forteller at fylkeskommunen følger opp med å ikke kreve tilbakebetaling av midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst.


23. mars presenterte Innlandet fylkeskommune en tiltakspakke for næringslivet som blir behandlet i fylkesutvalget 31. mars. Les hele tiltakspakken her. For kultur har fylkeskommunen foreslått å utbetale alle vedtatte bevilgninger til arrangementer/tiltak som ikke blir gjennomført, og at 90 prosent av tilskuddet utbetales med en gang – ikke etter at rapport er mottatt. Videre er det foreslått at tilskudd for hele året blir utbetalt til institusjoner som står i fare for å få likviditetsproblemer på grunn av tapte billettinntekter/inntekter på aktiviteter, og at utbetalinger av driftstilskudd til museene blir forsert. Les egen sak om krisepakken fra fylkeskommunen her

Innspill til artikkelen? Kontakt oss her

_
_
_