Søk om støtte til kulturaktivitet for barn og ungdom

Arrangører som har kunst og kulturaktivitet for barn og unge som primæraktivitet, kan søke Innlandet fylkeskommune om støtte. Formålet er å styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom.

Det kan bevilges tilskudd på inntil 75 % av totalkostnaden til prosjekter som er med på å realisere fylkeskommunens vedtatte kulturpolitikk og ungdomsstrategi, hvor ungdom skal ha mulighet til deltagelse i aktiviteter, kultur og fritidstilbud og ha arenaer hvor de kan utvikle og vise skaperkraft.

Som hovedregel ønsker Innlandet fylkeskommune å engasjere seg i tiltak som går på tvers av kommunegrensene. Aktivitet med reelt regionalt nedslagsfelt vil bli prioritert.

Neste søknadsfrist er 1. mai.

Gå til søknadsportalen her

Les mer om støtteordningen her

_
_
_