Søk kommunen om kulturmidler og driftstilskudd

Gjøvik kommune tar nå imot søknader om kulturmidler/driftstilskudd fra frivillige lag og foreninger som har aktivitetstilbud for barn og unge. Idrettslag som har aktiviteter for barn og unge mellom 6 og 19 år kan også motta statlige aktivitetsmidler.

Søknadsfrist er 14. mai og svar på søknad kan forventes i juni. Det er kommunens kulturadministrasjon som foretar tildelingen av kulturmidler/driftstilskudd, mens tildelingen av statlige aktivitetsmidler til idrettslag foretas av Gjøvik Idrettsråd.

Lese mer om ordningen på Gjøvik kommunes nettsider.

_
_
_