Søk FFUK om kompensasjon for tapte honorar

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) har lansert et ekstraordinær støttetiltak for å kompensere for tapte honorar som følge av koronakrisen.

FFUK inviterer nå profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt i Norge og driver frilansvirksomhet til å søke om kompensasjon for tapte honorar som følge av avlyste arrangement i tidsrommet 1. mars – 10. juni. Det kan søkes om inntil kr 3.000 per avlyste engasjement, og totalt inntil kr 30.000.

Les mer om støtteordningen og gå til søknadsportalen her

_
_
_