Smittevernveileder for konserter og arrangementer

Norske konsertarrangører, interesse- og kompetanseorganisasjon for norske konsertarrangører, har utarbeidet en smittevernveileder for konserter og arrangementer under korona-utbruddet.

Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 28. april 2020 og skal gi innsikt i og råd om hvordan arrangementer kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte. Informasjons-plakaten er ment for både arrangør, artist og publikum. Les mer og se hele plakaten på Norske konsertarrangørers nettsider.

_
_
_