Nye regler om rett til sykepenger

Stortinget har vedtatt nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding. Endringene er ment som tiltak for lette den økonomiske byrden for frilansere, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere, samt frigjøre kapasitet for legene.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende får nå rett på sykepenger fra og med dag 4 med korona-relatert sykefravær.

Arbeidsgiverperioden for betaling av sykelønn reduseres fra de 16 første dagene til de 3 første dagene.

For at fastlegene og legevaktlegene skal få bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter framfor å skrive sykemeldinger, har NAV fått hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring for å akseptere sykmelding.

Endringene trer i kraft mandag 16. mars, og når refusjonsordningen er på plass vil sykelønn bli etterbetalt.

Dette kommer fram av regjeringens pressemelding 20. mars, som du kan lese i sin helhet her

Kunstnerorganisasjonen Creo, som arbeider for å sikre medlemmene bedre lønns, - og arbeidsvilkår , rettet søndag 22. mars en henvendelse til Stortinget for å få noen nødvendige avklaringer i forbindelse med sykepengeordningen.

_
_
_