Musikkøvelser kan gjenopptas med ny smittevernveileder

Med Helsedirektoratets godkjenning av Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser, kan musikkøvelser nå gjenopptas så lenge tiltakene for å hindre smitte av koronaviruset ivaretas.

Smittevernveilederen tillater øvelser med opptil 30 personer, og øvelsene må foregå i lokaler som er stort nok til å ivareta kravet om minimum 2 meters avstand mellom hver person. Videre er det ikke tillatt å berøre andres instrumenter eller utstyr, og det forutsettes at det etableres gode hygienetiltak samt at syke personer ikke deltar på øvelsene. Les mer om de øvrige tiltakene i musikkrådets veileder.

Trykk her for å lese hele veilederen

_
_
_