Kulturarrangører kan nå søke Kulturrådet om kompensasjon

Arrangører i kultursektoren med hovedvirksomhet i Norge kan nå søke Kulturrådet om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte og stengte kulturarrangementer. Søknadsfristen er 21. april 2020.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Gå til søknadsportalen her

Frivillig-arrangører i kultursektoren kan søke her via Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kulturrådet har også laget en spørsmål-og-svar-side om ordningen som du finner her

_
_
_