Kompensasjon til kultur, frivillighet og idrett

Regjeringen har presentert kompensasjonsordning for kultur-, frivillighet- og idrettssektoren.

Onsdag 18.mars presenterte kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja en kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett pålydende totalt 900 millioner kroner. Av disse midlene er kultursektoren bevilget 300 millioner kroner som kompensasjon «for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset». Les mer om ordningen her

_
_
_