Ekstraordinær kulturstøtte til arrangører og utøvere

Gjøvik kommune setter av til sammen 150 000 kroner til ekstraordinær støtte til arrangører, enkeltutøvere og det generelle kulturliv for å stimulere til økt aktivitet.

Kulturaktører kan nå søke Gjøvik kommune om støtte på opptil 30 000 kroner til arrangementer og aktiviteter. Det er kulturavdelingen som administrerer ordningen, og søknadene behandles fortløpende. Les mer om støtteordningen og søk via kommunens nettsider.

_
_
_