Digitalt formidlingsopplegg av litteratur til skoleelever

Kulturtanken tilbyr digitalt formidlingsopplegg av litteratur til skoleelever og lærere i Norge, som følge av at alle planlagte turnéer i regi av Den kulturelle skolesekken er avlyst.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. Ordningen, som ivaretas av Kulturtanken - statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen - og er underlagt Kulturdepartementet, er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.

- I løpet av en helt vanlig uke i mars, så er det cirka to tusen arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken rundt om i hele Norge, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en video som er lagt ut på Kulturtankens egen nettside.

I disse dager skulle forfatterne Bjørn Ingvaldsen, Linde Hagerup og Jan Tore Noreng vært på DKS-turné i Bergen, Viken og Trøndelag. Nå har de sammen med Kulturtanken, Norsk Forfattersentrum, Viken fylkeskommune, Bergen kommune og Trøndelag fylkeskommune kastet seg rundt for å formidle forfatterne sitt opplegg digitalt og smittefritt til skoleelever og lærere i hele landet.

Den digitale formidlingen foregår som følger: på Youtube er det lagt ut tre videoer med hver forfatter, og oppgaver og spørsmål som samsvarer med læreplanen blir distribuert til skolene denne uken. Se videoene her

Les mer om Den digitale kulturelle skolesekken på Kulturtankens nettside

_
_
_