Digitale bibliotektjenester for Innlandet

Innlandet fylkesbibliotek har lansert ny nettside med oversikt over digitale tjenester som alle kan benytte seg av.

Innlandet fylkesbibliotek har utviklet en nettside som skal samle lokale og nasjonale digitale bibliotektjenester til nytte for innbyggerne. Dette tiltaket bidrar til å opprettholde tilgang til bibliotektjenester nå som alle bibliotekene er stengt for fysiske besøk. Les mer om tiltaket på fylkeskommunens nettsider

Gå til Digitale bibliotektjenester for Innlandet

_
_
_