Et annerledes år

2020 har vært et annerledes år. Vår oppgave i Gjøvik Kultursenter har vært å formidle kulturopplevelser med et godt smittevern for alle involverte, og vi er takknemlige for den innsatsen alle har lagt ned for å sikre trygge rammer. Takket være et godt samarbeid med publikum og samarbeidspartnere, har vi kunnet fortsette med formålet vårt - å bidra til bygging av fellesskap og livskvalitet gjennom formidling av begeistrende kulturelle opplevelser.

Friscena i Gjøvikmagasinet

Gjøvikmagasinet har laget en sak om Friscena i sin siste utgave, og nå kan du lese hele artikkelen her!

Nå kan lærere søke om gratis skoleklassebilletter til høstens forestillinger med Riksteatret

Er du lærer på ungdomsskole eller videregående? Da kan du søke Riksteatret om gratis skoleklassebilletter gjennom teatrets billettfond. Benytt denne muligheten til å gi elevene flotte teateropplevelser som de sent vil glemme!

Ekstraordinær kulturstøtte til arrangører og utøvere

Gjøvik kommune setter av til sammen 150 000 kroner til ekstraordinær støtte til arrangører, enkeltutøvere og det generelle kulturliv for å stimulere til økt aktivitet.

Biblioteket åpner dørene igjen

18. mai kl. 10 åpner hovedbiblioteket forsiktig dørene igjen etter å ha vært stengt siden midten av mars. Vi gleder oss til å møte dere igjen!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi vil gjerne få sende deg informasjon og gode tilbud fra Gjøvik Kultursenter. Meld deg på vår nyhetsbrevtjeneste i dag og få informasjon om kino, konserter, teater, stand-up og mye mer direkte til din e-post.

Smittevernveileder for konserter og arrangementer

Norske konsertarrangører, interesse- og kompetanseorganisasjon for norske konsertarrangører, har utarbeidet en smittevernveileder for konserter og arrangementer under korona-utbruddet.

Informasjon om smittevern

Det er viktig at alle holder seg oppdaterte om og overholder de gjeldende smittevernreglene.

Unge kunstnertalenter kan søke om mentorhjelp av Kjell Erik Killi Olsen

Gjennom konseptet «Talent møter mentor» kan kunstnertalenter i alderen 15-19 år nå søke om mentorhjelp av den kjente samtidskunsteren Kjell Erik Killi Olsen. Bak mentor-ordningen står Norsk kulturskoleråd og Nordea.

Søk kommunen om kulturmidler og driftstilskudd

Gjøvik kommune tar nå imot søknader om kulturmidler/driftstilskudd fra frivillige lag og foreninger som har aktivitetstilbud for barn og unge. Idrettslag som har aktiviteter for barn og unge mellom 6 og 19 år kan også motta statlige aktivitetsmidler.

Kino for husstander – eksklusive filmvisninger på Gjøvik Kino

Med tillatelse fra kommuneoverlegen kan vi nå tilby filmvisninger på Gjøvik Kino for grupper på opptil 5 personer som hører til i samme husholdning.

Musikkøvelser kan gjenopptas med ny smittevernveileder

Med Helsedirektoratets godkjenning av Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser, kan musikkøvelser nå gjenopptas så lenge tiltakene for å hindre smitte av koronaviruset ivaretas.

Hjelpeside for søknad til Kulturrådet og Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Innlandet Musikkråd har laget en hjelpeside for arrangører som skal søke Kulturrådet og Lotteri- og Stiftelsestilsynet om økonomisk kompensasjon for korona-avlyste, utsatte og stengte kulturarrangementer.

Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Fra begynnelsen av mai kan selvstendig næringsdrivende og frilansere søke NAV om kompensasjon for tap av inntekt som følge av koronapandemien.

Kulturarrangører kan nå søke Kulturrådet om kompensasjon

Arrangører i kultursektoren med hovedvirksomhet i Norge kan nå søke Kulturrådet om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte og stengte kulturarrangementer. Søknadsfristen er 21. april 2020.

Gode tips til strømming på nett

Ønsker du tips til hvordan du kan bli en bedre strømmer? Da anbefaler vi å lese dette intervjuet med Peter Baden i magasinet Musikkultur. Her gir han mange gode og konkrete tips om hvordan du kan strømme best mulig.

Søk om støtte til kulturaktivitet for barn og ungdom

Arrangører som har kunst og kulturaktivitet for barn og unge som primæraktivitet, kan søke Innlandet fylkeskommune om støtte. Formålet er å styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom.

Kulturrådet lanserer tilskuddsordning for korona-tilpassede prosjekter

Norsk kulturfond skal styrke samtidens kunst- og kulturuttrykk, bevare, dokumentere og formidle kulturarv og gjøre kunst og kultur tilgjengelig for flest mulig. Nå setter Kulturrådet av inntil 30 millioner av fondet i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg korona-pandemien. Ordningen vil også omfatte prosjekter som allerede er gjennomført.

DKS tilbyr gratis filmpremiere for elever og lærere

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Innlandet tilbyr elever og lærere gratis premierevisning på den norskregisserte dokumentarthrilleren iHuman.

Ny chat-tjeneste på hjemmesiden

Vi i Gjøvik Kultursenter gjør vårt beste for at du skal få den informasjonen du trenger. Derfor har vi lansert en chat-tjeneste her på hjemmesiden, sånn at du enkelt kan komme i kontakt med oss.

Søk FFUK om kompensasjon for tapte honorar

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) har lansert et ekstraordinær støttetiltak for å kompensere for tapte honorar som følge av koronakrisen.

Kommunestyret i Gjøvik har vedtatt krisepakke

Kommunestyret i Gjøvik vedtok i går rådmannens forslag til krisepakke. Vedtaket medfører lettelser på 1 million kroner for kulturlivet og frivilligheten.

Digitale bibliotektjenester for Innlandet

Innlandet fylkesbibliotek har lansert ny nettside med oversikt over digitale tjenester som alle kan benytte seg av.

Digitalt formidlingsopplegg av litteratur til skoleelever

Kulturtanken tilbyr digitalt formidlingsopplegg av litteratur til skoleelever og lærere i Norge, som følge av at alle planlagte turnéer i regi av Den kulturelle skolesekken er avlyst.

Vedrørende offentlige tilskudd til arrangører og kulturinstitusjoner

Regjeringen og Innlandet fylkeskommune vil ikke kreve tilbake tilskudd til arrangementer som blir avlyst som følge av myndighetenes tiltak for å hindre spredning av Covid-19. Innlandet fylkeskommune foreslår også å utbetale vedtatte bevilgninger.

Strøm deg bort i kulturelle opplevelser på nett

Mange artister og kulturinstitusjoner strømmer nå konserter og andre forestillinger på nett. Vi har laget en oversikt over noe av det som skjer.

Creo gir deg spørsmål og svar tilknyttet koronakrisen

Lurer du på noe angående avlysning og force majeure, sykepenger, omsorgspenger, permittering eller hvilke rettigheter du har som frilanser og selvstendig næringsdrivende? Da anbefaler vi at du sjekker ut Creo sin infoside med spørsmål og svar tilknyttet koronakrisen.

Nye regler om rett til sykepenger

Stortinget har vedtatt nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding. Endringene er ment som tiltak for lette den økonomiske byrden for frilansere, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere, samt frigjøre kapasitet for legene.

Fritt Ord øker sine bevilgningsrammer

For å støtte prosjekter som er relatert til situasjonen som koronakrisen skaper, øker stiftelsen Fritt Ord sine bevilgningsrammer med 40 millioner kroner.

Kompensasjon til kultur, frivillighet og idrett

Regjeringen har presentert kompensasjonsordning for kultur-, frivillighet- og idrettssektoren.

Ressursside for kulturaktører og publikum i Gjøvikregionen

Vi i Gjøvik Kultursenter ønsker å bidra med det vi kan for å hjelpe til i den ekstraordinære situasjonen vi alle nå befinner oss i. På våre nettsider vil du derfor i tiden framover finne korona-relatert informasjon, som er ment å være til hjelp for kulturaktører og publikum.

Avlysning og refusjon

Har du kjøpt billetter til et arrangement som har blitt avlyst eller utsatt?

_
_
_