Gode tips til strømming på nett

Ønsker du tips til hvordan du kan bli en bedre strømmer? Da anbefaler vi å lese dette intervjuet med Peter Baden i magasinet Musikkultur. Her gir han mange gode og konkrete tips om hvordan du kan strømme best mulig.

Søk om støtte til kulturaktivitet for barn og ungdom

Arrangører som har kunst og kulturaktivitet for barn og unge som primæraktivitet, kan søke Innlandet fylkeskommune om støtte. Formålet er å styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom.

Kulturrådet lanserer tilskuddsordning for korona-tilpassede prosjekter

Norsk kulturfond skal styrke samtidens kunst- og kulturuttrykk, bevare, dokumentere og formidle kulturarv og gjøre kunst og kultur tilgjengelig for flest mulig. Nå setter Kulturrådet av inntil 30 millioner av fondet i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg korona-pandemien. Ordningen vil også omfatte prosjekter som allerede er gjennomført.

DKS tilbyr gratis filmpremiere for elever og lærere

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Innlandet tilbyr elever og lærere gratis premierevisning på den norskregisserte dokumentarthrilleren iHuman.

Ny chat-tjeneste på hjemmesiden

Vi i Gjøvik Kultursenter gjør vårt beste for at du skal få den informasjonen du trenger i denne utfordrende tiden. Derfor har vi lansert en chat-tjeneste her på hjemmesiden, sånn at du enkelt kan komme i kontakt med oss.

Søk FFUK om kompensasjon for tapte honorar

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) har lansert et ekstraordinær støttetiltak for å kompensere for tapte honorar som følge av koronakrisen.

Kommunestyret i Gjøvik har vedtatt krisepakke

Kommunestyret i Gjøvik vedtok i går rådmannens forslag til krisepakke. Vedtaket medfører lettelser på 1 million kroner for kulturlivet og frivilligheten.

Digitale bibliotektjenester for Innlandet

Innlandet fylkesbibliotek har lansert ny nettside med oversikt over digitale tjenester som alle kan benytte seg av.

Digitalt formidlingsopplegg av litteratur til skoleelever

Kulturtanken tilbyr digitalt formidlingsopplegg av litteratur til skoleelever og lærere i Norge, som følge av at alle planlagte turnéer i regi av Den kulturelle skolesekken er avlyst.

Vedrørende offentlige tilskudd til arrangører og kulturinstitusjoner

Regjeringen og Innlandet fylkeskommune vil ikke kreve tilbake tilskudd til arrangementer som blir avlyst som følge av myndighetenes tiltak for å hindre spredning av Covid-19. Innlandet fylkeskommune foreslår også å utbetale vedtatte bevilgninger.

Strøm deg bort i kulturelle opplevelser på nett

Mange artister og kulturinstitusjoner strømmer nå konserter og andre forestillinger på nett. Vi har laget en oversikt over noe av det som skjer.

Creo gir deg spørsmål og svar tilknyttet koronakrisen

Lurer du på noe angående avlysning og force majeure, sykepenger, omsorgspenger, permittering eller hvilke rettigheter du har som frilanser og selvstendig næringsdrivende? Da anbefaler vi at du sjekker ut Creo sin infoside med spørsmål og svar tilknyttet koronakrisen.

Nye regler om rett til sykepenger

Stortinget har vedtatt nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding. Endringene er ment som tiltak for lette den økonomiske byrden for frilansere, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere, samt frigjøre kapasitet for legene.

Fritt Ord øker sine bevilgningsrammer

For å støtte prosjekter som er relatert til situasjonen som koronakrisen skaper, øker stiftelsen Fritt Ord sine bevilgningsrammer med 40 millioner kroner.

Kompensasjon til kultur, frivillighet og idrett

Regjeringen har presentert kompensasjonsordning for kultur-, frivillighet- og idrettssektoren.

Ressursside for kulturaktører og publikum i Gjøvikregionen

Vi i Gjøvik Kultursenter ønsker å bidra med det vi kan for å hjelpe til i den ekstraordinære situasjonen vi alle nå befinner oss i. På våre nettsider vil du derfor i tiden framover finne korona-relatert informasjon, som er ment å være til hjelp for kulturaktører og publikum.

Informasjon om avlyste arrangement og kinovisninger

Alle kultursenter-arenaene er stengt og alle arrangement og kinovisninger avlyses inntil videre. Denne siden gir informasjon om avlysningene og vil bli oppdatert fortløpende.

Som følge av de nye nasjonale retningslinjene for å hindre smitte av koronaviruset blir Gjøvik Kultursenter stengt inntil videre og ingen forestillinger blir gjennomført.
_
_
_