Popcorn Filmfest 2017

Popcorn Filmfest er en minifestival som arrangeres for fjerde året på rad.
I år er programmet basert på et knippe filmer som utfordrer tradisjonelle oppfatninger av kjønn.
Det blir fest i foajeen, filmquiz, utstilling og skolevisninger.
Popcorn 2017 er 16.-18. juni med EKSKLUSIV førpremiere av "It comes at night" 18. juni kl 21.30.
(Skolevisningene foregår 14.-16. juni)


NB: Nånting måste gå sønder er forsinket og blir derfor vist som Perlefilm på tirsdag 20. juni!!
Velkommen!

.........

Popcorn Filmfest is a mini-festival organized for the fourth year in a row. This year the program is based on a series of films that challenge traditional perceptions of gender. There will be a party in the foyer, film quiz, exhibition and school-screenings Popcorn 2017 is 16-18. June. (The school screenings take place on 14-16 June) Welcome! Full program is finished June 3rd

type
_
_
_