1

Om Kauffeldtgården

Kauffeldtgården - Mjøsmuseets resepsjon på Gjøvik

Adresse: Kauffeldts plass 2, 2815 Gjøvik - rett ved Gjøvik Rådhus. Tlf: 911 70500

Gjøvik historielagGjøvik kunstforening og Mjøsmuseet har kontorer og utstillingslokaler i Kauffeldtgården på Gjøvik.

Her holder Mjøsmuseets fotoarkivar, Werner Hansen til. Vi har historisk verksted med et lite bibliotek for lokalhistorie og selger lokalhistoriske bøker. Mjøsmuseet ønsker at Kauffeldtgården skal bli et aktivt hus med møter, utstillinger og arrangement. Ta gjerne kontakt hvis du har en idé!

Kauffeldtgården det eneste huset som står igjen i sentrum etter glassverksdrifta på første halvdel av 1800-tallet. Huset ble bygget tidlig på 1800-tallet av Caspar Kauffeldt, grunnleggeren av Gjøvigs Glasværk. Det fungerte som bolig for garver Caspar Hennig. Etter nedleggelsen av glassverket i 1843, fikk Kauffeldtgården ny funksjon.

I 1854 ble den bolig og landhandleri for Edv. og Leonore Olsen. I 1877 flyttet Fredrik Olsen Lange inn. Han drev Gjøviks Blad og boktrykkerforretning. Sønnen Torstein Lange tok over i 1917 og familien eide gården til 1965, da den ble kjøpt av Gjøvik kommune. Kauffeldtgården ble fredet i 1985.

_
_
_