1

Kunstpark for barn og voksne

"Fløy en liten blåfugl" - kunstpark for barn og voksne i bakhagen på Kauffeldtgården

Et permanent kunstprosjekt myntet på barn, der oppdagelse, fabulering og samvær mellom barn og voksen står i fokus.
Vi ønsker at ”Fløy en liten blåfugl” skal være med på å skape fokus rundt de mulighetene dialog, og oppdagelser ligger i å oppleve kunst sammen med barn.

Kunstneren, Beate Juell, har i planleggingen vært i dialog med Tongjordet barnehage som har gitt innspill og ideer til hva de ønsker i en slik hage. Det skulle være noe rart, noe farlig, en skatt, en ridder. Og for jentes del en Prinsesse kyssemunn.

Hva er intensjonen i fremtiden?
I fremtiden ønsker vi at hagen skal gi plass til forskjellige aktiviteter som eventyr, maling, skulptur, sang og fotoprosjekter for barn.I desember 2011 ønsket vi å gi barn og voksne vi en litt annerledes julemarkering. Vi skapte Bakhagen om til en skumringstime i magenta med fakler, lys og musikk. Over 70 mennesker besøkte hagen den timen prosjektet varte.

Det å fantasere er et viktig samspill mellom barn og voksne. Gleden over små og store oppdagelser blir ofte borte i hektiske hverdager. Skulpturene og hagen skal gi mulighet og inspirere til eventyr. Samt gi mulighet til å oppleve verdifulle øyeblikk for voksne sammen med barn.

Som tittel for prosjektet har kunstneren Beate Juell valgt barnesangen: Fløy en liten blåfugl. Sangen beskriver på en enkel måte den skatten man kan finne, når man våger seg inn i det ukjente. Skulpturene er laget i keramikk og sammen med beplantningen er vårt ønske at dette kunstprosjektet skal gi barn og voksne et fristed fra hverdagen, og bli et sted for magiske øyeblikk. Sentralt i prosjektet står tanken om oss alle, som vandringsmenn både mentalt og fysisk. Det å ture og bevege seg ut i ukjent terreng, tenke annerledes, gjøre egne valg og ut i fra sine egne forutsetninger være modig. Den lille personen som skuer inn i parken er ment som et bilde på hvem vi alle kan være. Liten i en verden av ukjente og nye opplevelser. Det å fantasere er et viktig samspill mellom barn og voksne. Gleden over små og store oppdagelser blir ofte borte i hektiske hverdager. Skulpturene og hagen skal gi mulighet og inspirere til eventyr og gi mulighet til å oppleve verdifulle øyeblikk for voksne sammen med barn.

Prosjektet er finansiert av: Sparebankstiftelsen Dnb
Støttet av: Gjøvik Kommune, Oppland Fylkeskommune, Kauffeldtgården kunstpark og Galleri Svae
Skulpturer: Billedkunstner Beate Juell.
Ide og ansvarlig for gjennomføring:  Hilde Svae, Galleri Svae
Beplantning og tilrettelegging av området: Gjøvik Kommune

_
_
_