Utleie

Gjøvikhallen, seilet, utescenen og deler av uteområdet kan leies til ulike formål.
Gjøvikhallen er hyppig brukt til konserter, øvinger, messer, undervisning og konferanser.
Seilet brukes også til konserter og leies fast av Sommerslagere hver sommer.
Utescenen brukes også til konserter og er mest kjent for sine flotte arrangement under det årlige Gjøvik Marken.
Drengestua har lokaler både til små selskap og utstillinger.

Unni Heimdal, Gjøvik Kultursenter
Gjøvik Gård
E-post: unni.heimdal@gjovik.kommune.no

mobil: 97793744


Helene Floor
Gjøvikhallen
E-post:  helene.floor@gjovik.kommune.no

mobil:   95787856


Ola Narten Svendsen
Drengestua
E-post: ola-narten.svendsen@gjovik.kommune.no

mobil: 90940644

kontor:61189634

Utescena, Gjøvik Gård

 

Tunet, Gjøvik Gård

Gjøvikhallen, Gjøvik Gård

Seilet, Gjøvik Gård

 

_
_
_