Låneregler

Nasjonale lånekort fås i biblioteket mot fremvisning av legitimasjon, og kan brukes over hele landet. Barn/ungdom mellom 6 og 15 år får lånekort mot foresattes underskrift, men det kan kun brukes i Gjøvik. Du er ansvarlig for alle lån på ditt lånekort, la derfor ikke andre låne på ditt kort. Lånekortet må du ha med deg når du skal låne. Meld fra om tapt kort. Nytt kort koster kr 40,–. Det er viktig at du melder fra om navn- og adresseendring. 

Det er egne aldersgrenser for lån av film og spill. 

Lånetid
Normal lånetid er 4 uker. Enkelte populære titler kan ha 7 eller 14 dagers lånetid. Film har 1 ukes lånetid, tidsskrifter 2 uker. Lån kan fornyes i biblioteket, pr. telefon, på e-post, via appen Bibliofil eller på vår hjemmeside. Materiale med venteliste kan ikke fornyes. Du kan administrere dine lån, reservere materiale, søke i katalogen m.m. ved å gå inn på vår lenke. 

For sen levering
Purring blir sendt ut på mail, SMS eller i posten. 1. varsel er gratis, 2. varsel koster kr 70.-. Etter det vil det bli sendt regning og lånekortet blir sperret for lån. Ved levering av materiale må det fortsatt betales purregebyr og/eller omkostninger. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes etter gjeldende satser.

Erstatningssatser for tapt eller ødelagt materiale

Voksenbøker  kr. 350,-
Barnebøker/lydbøker kr. 250,-
DVD/musikk kr. 150,-
Tidsskrifter kr. 100,-
Språkkurs/Fjernlånte bøker kr. 700,-
Konsollspill/PC-spill kr. 700,-

Det er mulig for låner å kjøpe erstatningsmateriale på egen hånd. Dette må avklares med biblioteket i forkant for hvert tilfelle.

Ansatte på biblioteket har taushetsplikt. 

_
_
_