Pressreader-tilbudet er avviklet

Pressreader er et tilbud hvor man kan lese aviser og tidsskrifter på mange språk og fra mange land, hvor man enten betaler, eller har (som hos oss) fått gratis tilgang via vårt trådløse nett.

I Oppland er det Oppland fylkesbibliotek som har finansiert Pressreader i snart to år. Fylkesbibliotek har ikke lenger de nødvendige økonomiske midlene til å videreføre abonnementet. Lisensperioden gikk ut i februar, og fra og med i dag har man ikke lenger tilgang til Pressreader via oss. 

Bibliotekene i Oppland har fått tilbud om å drifte tjenesten videre på eget budsjett, men abonnementsprisen er for høy til at dette lar seg forsvare for oss på Gjøvik bibliotek og litteraturhus.

Vi beklager dette. 

 

 

_
_
_