BYENS PUSTEROM!

GJØVIK BIBLIOTEK OG LITTERATURHUS

VISJON:

Vi skal romme en hel by og være byens pusterom! 

KUNNSKAP:

Vi skal stimulere til nysgjerrighet, kunnskap og refleksjon.

Vi skal være en arena for kreativitet og invitere innbyggerne til medskaping.

OPPLEVELSE:

Vi skal by på de gode opplevelsene.

Vi skal formidle de viktige fortellingene til begeistring og glede for stadig nye generasjoner.

MØTEPLASS:

Vi skal ha møteplasser med høye dører og vide porter.

Vi skal gi innbyggerne arenaer for medvirkning, deltakelse og diskusjon.

_
_
_