Popcorn 2018

11.-15. juni

Popcorn Filmfest er en minifestival for barn og unge som arrangeres for femte året på rad.
I år fokuserer vi på kortfilm og åpner for påmelding av filmer både fra amatører og profesjonelle.
Publikummet er aldersgruppen 3-19 år. Skoler og barnehager i hele regionen blir invitert og vi gleder oss til å sette sammen kortfilm-program for de forskjellige aldersgruppene.
Det blir også arrangert workshop i animasjon og kortfilmproduksjon.

 

Påmeldingskjema blir lagt ut i løpet av januar.

------

Popcorn Filmfest is a mini-festival for children and youth organized for the fifth consecutive year.
This year we focus on shortfilms and open for registration of movies from both amateurs and professionals.
The audience is the age group 3-19 years. Schools and kindergartens throughout the region are invited and we are looking forward to compiling short film programs for the different age groups.
There will also be a workshop in animation and short film production.

Call for admissions starts in january.

_
_
_