Gjøvik bibliotek og litteraturhus

Stengt pinseaften

 

Biblitoeket holder stengt lørdag 23. mai. Vi ønsker dere en riktig fin pinsehelg!

 

Om pinsen:

Pinsen er en kristen høytid som feires 49 dager etter at Jesus stod opp fra de døde på påskedagen. Første pinsedag feires den sjuende søndag etter første påskedag, andre pinsedag feires første mandag etter første pinsedag. 

I Det gamle testamente er pinse en takkefest for kornhøsten (3 Mos 23,15–21, 5 Mos 16,9–12), senere også knyttet til minnet om mottakelsen av Lovens tavler på Sinai-fjellet femti dager etter utgangen av Egypt. I kirken har pinsen vært feiret siden først på 200-tallet til minne om Den hellige ånds komme og kirkens grunnleggelse, først som en enkelt søndag, som dannet avslutningen på den femti dager lange festtiden etter påske, fra 1000-tallet som flere pinsedager.

Bildet til høyre viser den hellige ånd som kom til displene.